"Cô đã tưởng tượng rằng các bác sĩ sẽ là nam giới." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô đã tưởng tượng rằng các bác sĩ sẽ là nam giới." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã tưởng tượng rằng các bác sĩ sẽ là nam giới." dịch sang tiếng anh là: She had imagined that the doctor would be male.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login