"Cơn đau quét qua anh trong sóng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cơn đau quét qua anh trong sóng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cơn đau quét qua anh trong sóng." tiếng anh câu này dịch: The pain swept over him in waves .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login