"Bạn phải là một cá nhân; chẳng có tác dụng đang chạy với đàn gia súc." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Bạn phải là một cá nhân; chẳng có tác dụng đang chạy với đàn gia súc." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn phải là một cá nhân; chẳng có tác dụng đang chạy với đàn gia súc." dịch câu này sang tiếng anh là: You have to be an individual; it's no use running with the herd.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login