"Họ chủ trương ly hôn hoàn toàn của chính phủ và tôn giáo." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Họ chủ trương ly hôn hoàn toàn của chính phủ và tôn giáo." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ chủ trương ly hôn hoàn toàn của chính phủ và tôn giáo." câu này dịch sang tiếng anh là: They advocated a complete divorce of government and religion.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login