"Cô đã giành được ba danh hiệu Grand Slam." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cô đã giành được ba danh hiệu Grand Slam." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã giành được ba danh hiệu Grand Slam." tiếng anh dịch: She won three Grand Slam titles.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login