"Đừng tạo sóng. Hãy giữ im lặng" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Đừng tạo sóng. Hãy giữ im lặng" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng tạo sóng. Hãy giữ im lặng" dịch câu này sang tiếng anh là: Don't make waves.Just keep quiet
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login