"Con chó già không có năng lượng để đi ra ngoài, nhưng kenneled cả ngày." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Con chó già không có năng lượng để đi ra ngoài, nhưng kenneled cả ngày." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Con chó già không có năng lượng để đi ra ngoài, nhưng kenneled cả ngày." tiếng anh câu này dịch: The old dog had no energy to go out, but kenneled all day.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login