"Cô ấy đã không có một sự nghiệp trường học rất ấn tượng cho đến lúc đó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cô ấy đã không có một sự nghiệp trường học rất ấn tượng cho đến lúc đó." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã không có một sự nghiệp trường học rất ấn tượng cho đến lúc đó." dịch câu này sang tiếng anh là: She had not had a very impressive school career up till then.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login