"Nhân viên thu ngân kể lại số tiền kiếm được ngày hôm đó." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Nhân viên thu ngân kể lại số tiền kiếm được ngày hôm đó." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên thu ngân kể lại số tiền kiếm được ngày hôm đó." câu này tiếng anh là: The cashier recounted the money made that day.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login