"Gia đình tôi rất đông người." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Gia đình tôi rất đông người." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gia đình tôi rất đông người." câu này tiếng anh dịch: My family is large.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login