"Có những bản vá lỗi lớn của rỉ sét trên xe." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Có những bản vá lỗi lớn của rỉ sét trên xe." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có những bản vá lỗi lớn của rỉ sét trên xe." dịch câu này sang tiếng anh: There were large patches of rust on the car.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login