"Cô ấy đang đan một chiếc áo len." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô ấy đang đan một chiếc áo len." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đang đan một chiếc áo len." tiếng anh dịch: She's knitting a sweater.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login