"Các bộ phim truyền hình đã trở nên phổ biến trên toàn quốc." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Các bộ phim truyền hình đã trở nên phổ biến trên toàn quốc." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bộ phim truyền hình đã trở nên phổ biến trên toàn quốc." dịch câu này sang tiếng anh là: The TV series became popular across the country.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login