"Ông già có cơn ho đêm qua." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Ông già có cơn ho đêm qua." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông già có cơn ho đêm qua." câu này dịch sang tiếng anh là: The old man had spells of coughing last night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login