"Chúng ta không bao giờ nên đi - đó là một sự lãng phí hoàn toàn thời gian." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Chúng ta không bao giờ nên đi - đó là một sự lãng phí hoàn toàn thời gian." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta không bao giờ nên đi - đó là một sự lãng phí hoàn toàn thời gian." tiếng anh là: We should never have gone - it was a total waste of time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login