"Cảnh sát cuối cùng đã tìm được thủ phạm." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Cảnh sát cuối cùng đã tìm được thủ phạm." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát cuối cùng đã tìm được thủ phạm." tiếng anh câu này là:Police finally managed to catch the culprit.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login