"Bức chân dung được treo ở một góc." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Bức chân dung được treo ở một góc." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bức chân dung được treo ở một góc." dịch câu này sang tiếng anh: The portrait was hanging at an angle.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.