"Anh ấy rõ ràng là một học sinh xuất sắc của bản chất con người." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Anh ấy rõ ràng là một học sinh xuất sắc của bản chất con người." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy rõ ràng là một học sinh xuất sắc của bản chất con người." tiếng anh là: He's obviously an excellent student of human nature.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login