"Tôi đã lo lắng chúng tôi sẽ không có đủ tiền." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi đã lo lắng chúng tôi sẽ không có đủ tiền." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã lo lắng chúng tôi sẽ không có đủ tiền." tiếng anh dịch: I was worried we wouldn't have enough money.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login