"Sự khôn ngoan của quần chúng vượt trội so với các cá nhân khôn ngoan nhất." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Sự khôn ngoan của quần chúng vượt trội so với các cá nhân khôn ngoan nhất." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự khôn ngoan của quần chúng vượt trội so với các cá nhân khôn ngoan nhất." dịch câu này sang tiếng anh: The wisdom of the masses exceeds that of the wisest individual.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login