"Các câu lạc bộ nhận được quyên góp từ thiện." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Các câu lạc bộ nhận được quyên góp từ thiện." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các câu lạc bộ nhận được quyên góp từ thiện." dịch câu này sang tiếng anh là: The club received a benevolent donation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login