"Tỷ lệ thế chấp cao hơn đã có tác động lớn đến chi tiêu." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tỷ lệ thế chấp cao hơn đã có tác động lớn đến chi tiêu." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tỷ lệ thế chấp cao hơn đã có tác động lớn đến chi tiêu." câu này dịch sang tiếng anh:Higher mortgage rates have already had a major impact on spending.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login