"Tất cả các trường phải tuân theo các chương trình đào tạo quy định." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tất cả các trường phải tuân theo các chương trình đào tạo quy định." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các trường phải tuân theo các chương trình đào tạo quy định." câu này tiếng anh dịch: All schools must follow the prescribed curriculum.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login