"Đó là 30 năm trước khi anh kể cho bất kỳ ai về trải nghiệm kinh hoàng của mình." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Đó là 30 năm trước khi anh kể cho bất kỳ ai về trải nghiệm kinh hoàng của mình." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là 30 năm trước khi anh kể cho bất kỳ ai về trải nghiệm kinh hoàng của mình." tiếng anh câu này là:It was 30 years before he told anyone of his terrifying experience.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login