"Tôi sẽ khuyên khách hàng của tôi hợp tác đầy đủ với cảnh sát." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi sẽ khuyên khách hàng của tôi hợp tác đầy đủ với cảnh sát." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ khuyên khách hàng của tôi hợp tác đầy đủ với cảnh sát." tiếng anh câu này dịch: I will advise my client to cooperate fully with the police.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login