"chính sách của ông là để lấy lòng mình với bất cứ ai có thể có ích cho anh ta." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "chính sách của ông là để lấy lòng mình với bất cứ ai có thể có ích cho anh ta." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"chính sách của ông là để lấy lòng mình với bất cứ ai có thể có ích cho anh ta." câu này dịch sang tiếng anh:His policy is to ingratiate himself with anyone who might be useful to him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login