"Đó rõ ràng là một cái cớ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đó rõ ràng là một cái cớ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó rõ ràng là một cái cớ." dịch sang tiếng anh: That's clearly an excuse.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login