"Đã có một hoặc hai câu nói đùa passably hài hước nhưng nó đã được chủ yếu là ngu si đần độn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đã có một hoặc hai câu nói đùa passably hài hước nhưng nó đã được chủ yếu là ngu si đần độn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đã có một hoặc hai câu nói đùa passably hài hước nhưng nó đã được chủ yếu là ngu si đần độn." dịch câu này sang tiếng anh: There were one or two passably funny jokes but it was mostly dull.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login