"Bữa tiệc là một sự kiện trọng đại." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Bữa tiệc là một sự kiện trọng đại." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bữa tiệc là một sự kiện trọng đại." câu này tiếng anh là: The party was a grand affair.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login