"Chính phủ tạm dừng chính sách của mình trở về Zimbabwe người tị nạn về quê hương của họ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chính phủ tạm dừng chính sách của mình trở về Zimbabwe người tị nạn về quê hương của họ." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ tạm dừng chính sách của mình trở về Zimbabwe người tị nạn về quê hương của họ." câu này tiếng anh dịch: The government halted its policy of returning Zimbabwean asylum seekers to their homeland.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login