"Tôi bị cuốn hút bởi cô gái đó; Tôi nhận được những rung động tốt từ cô ấy." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi bị cuốn hút bởi cô gái đó; Tôi nhận được những rung động tốt từ cô ấy." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi bị cuốn hút bởi cô gái đó; Tôi nhận được những rung động tốt từ cô ấy." tiếng anh dịch: I am drawn to that girl; I get good vibrations from her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login