"Chúng tôi đang chờ điểm kiểm tra của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chúng tôi đang chờ điểm kiểm tra của chúng tôi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đang chờ điểm kiểm tra của chúng tôi." dịch sang tiếng anh: We await our test scores.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login