"Collins xử lý các câu hỏi của các phóng viên mà không phá vỡ bước tiến." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Collins xử lý các câu hỏi của các phóng viên mà không phá vỡ bước tiến." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Collins xử lý các câu hỏi của các phóng viên mà không phá vỡ bước tiến." dịch câu này sang tiếng anh: Collins dealt with the reporters' questions without breaking stride .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login