"Cô đang loay hoay tìm kiếm cánh cửa." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô đang loay hoay tìm kiếm cánh cửa." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đang loay hoay tìm kiếm cánh cửa." câu này tiếng anh là: She was scrabbling around, searching for the door.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login