"Nếu bạn đoán đúng, bạn có một lượt khác." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nếu bạn đoán đúng, bạn có một lượt khác." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn đoán đúng, bạn có một lượt khác." câu này dịch sang tiếng anh:If you guess correctly, you have another turn.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login