"Tôi không chắc chắn nếu tôi phát âm chính xác." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi không chắc chắn nếu tôi phát âm chính xác." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không chắc chắn nếu tôi phát âm chính xác." câu này dịch sang tiếng anh là: I'm not sure if I'm pronouncing this correctly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login