"Tội phạm nhận được sự bao phủ nặng nề trên các phương tiện truyền thông đại chúng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tội phạm nhận được sự bao phủ nặng nề trên các phương tiện truyền thông đại chúng." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tội phạm nhận được sự bao phủ nặng nề trên các phương tiện truyền thông đại chúng." tiếng anh là: The crime received heavy coverage in the mass media.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login