"Công việc trước đây của cô cho thấy rất nhiều độc đáo." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Công việc trước đây của cô cho thấy rất nhiều độc đáo." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc trước đây của cô cho thấy rất nhiều độc đáo." tiếng anh dịch: Her earlier work shows a lot of originality .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login