"Anh đang làm việc lặng lẽ, mọi sự chú ý của anh đều dồn vào nhiệm vụ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Anh đang làm việc lặng lẽ, mọi sự chú ý của anh đều dồn vào nhiệm vụ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh đang làm việc lặng lẽ, mọi sự chú ý của anh đều dồn vào nhiệm vụ." dịch sang tiếng anh: He was working quietly, all his attention fastened on the task.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login