"Các đội chống bạo động được triệu tập để giải quyết tình hình." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Các đội chống bạo động được triệu tập để giải quyết tình hình." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đội chống bạo động được triệu tập để giải quyết tình hình." dịch câu này sang tiếng anh là: Anti-riot squads were called out to deal with the situation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login