"Cô chạy ra ngoài, xà lan bụi quá khứ và cây bụi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô chạy ra ngoài, xà lan bụi quá khứ và cây bụi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô chạy ra ngoài, xà lan bụi quá khứ và cây bụi." tiếng anh dịch: She ran outside, barging past bushes and shrubs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login