"Chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình." tiếng anh câu này dịch: The dove symbolizes peace.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login