"Một số thành viên của chính phủ có thể nổi dậy chống lại luật đề xuất này." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Một số thành viên của chính phủ có thể nổi dậy chống lại luật đề xuất này." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số thành viên của chính phủ có thể nổi dậy chống lại luật đề xuất này." dịch câu này sang tiếng anh: Some members of the government may revolt against this proposed legislation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login