"Đó là một cuốn sách chế ngự và ông đã sớm ngủ thiếp đi trên nó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đó là một cuốn sách chế ngự và ông đã sớm ngủ thiếp đi trên nó." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một cuốn sách chế ngự và ông đã sớm ngủ thiếp đi trên nó." dịch câu này sang tiếng anh là: It was a tame book and he soon fell asleep over it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login