"Sự ảnh hưởng của khí hậu đối với cây trồng là hiển nhiên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Sự ảnh hưởng của khí hậu đối với cây trồng là hiển nhiên." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự ảnh hưởng của khí hậu đối với cây trồng là hiển nhiên." câu này tiếng anh dịch: The influence of climate on crops are self-evident.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login