"Làm cho tôi một thức uống và làm cho nó linh hoạt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Làm cho tôi một thức uống và làm cho nó linh hoạt." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm cho tôi một thức uống và làm cho nó linh hoạt." tiếng anh là: Get me a drink and make it snappy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login