"jibes mình tổn thương cảm xúc kẻ lân cận mình." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "jibes mình tổn thương cảm xúc kẻ lân cận mình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"jibes mình tổn thương cảm xúc kẻ lân cận mình." dịch sang tiếng anh: His jibes hurt his neighbor's feelings.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login