"Ông đá bóng đá ra khỏi lĩnh vực này." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Ông đá bóng đá ra khỏi lĩnh vực này." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đá bóng đá ra khỏi lĩnh vực này." dịch sang tiếng anh là: He kicked the football out of the field.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login