"Hai mươi năm trước vấn đề môi trường hiếm khi được tin tức." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Hai mươi năm trước vấn đề môi trường hiếm khi được tin tức." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai mươi năm trước vấn đề môi trường hiếm khi được tin tức." tiếng anh câu này dịch: Twenty years ago environmental issues rarely made the news.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login