"Câu hỏi về nơi chúng tôi đi nghỉ mát hoàn toàn là học thuật vì chúng tôi không có tiền." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Câu hỏi về nơi chúng tôi đi nghỉ mát hoàn toàn là học thuật vì chúng tôi không có tiền." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu hỏi về nơi chúng tôi đi nghỉ mát hoàn toàn là học thuật vì chúng tôi không có tiền." câu này tiếng anh là: The question of where we go on holiday is purely academic since we don't have any money.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login